Prehľad o organizácii
Gymnázium, Opatovská cesta 7, Košice
Opatovská cesta 7, Košice - mestská časť Vyšné Opátske
00162159
2021189764
Nemá
50-99 zamestnancov
01.09.1980
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
4,07 mil. €

Konečný užívateľ výhod Gymnázium, Opatovská cesta 7, Košice


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL

Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Gymnázium, Opatovská cesta 7, Košice


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL

Riaditeľ Gymnázium, Opatovská cesta 7, Košice


Osoba
Adresa
Dátum vzniku funkcie
Dátum zániku funkcie
Mgr. Lenka Hézselyová Viničná 3, Košice - mestská časť Vyšné Opátske01.12.2013


Konanie menom spoločnosti [01.09.1980]

Riaditeľ koná navonok za ŠaŠZ v plnom rozsahu.

Zriaďovateľ Gymnázium, Opatovská cesta 7, Košice


Osoba
Adresa
Dátum vzniku funkcie
Dátum zániku funkcie
Podiel v spoločnosti
Košický samosprávny krajNámestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice - mestská časť Staré Mesto01.01.2002

Predmet činnosti Gymnázium, Opatovská cesta 7, Košice


Názov
Vznik
Zánik
Stredné všeobecnovzdelávacie školstvo01.09.1980

Kataster Gymnázium, Opatovská cesta 7, Košice


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL-K

Skrátené výkazy Gymnázium, Opatovská cesta 7, Košice


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL