Prehľad o organizácii
Gymnázium, Opatovská cesta 7, Košice
Opatovská cesta 7, Košice - mestská časť Vyšné Opátske
00162159
2021189764
Nemá
50-99 zamestnancov
01.09.1980
Stred.všeob.školstvo
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
4,07 mil. €

Koneční uživatelia výhod Gymnázium, Opatovská cesta 7, Košice


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Gymnázium, Opatovská cesta 7, Košice


Riaditeľ Gymnázium, Opatovská cesta 7, Košice


Zriaďovateľ Gymnázium, Opatovská cesta 7, Košice


Predmet činnosti Gymnázium, Opatovská cesta 7, Košice


Kataster Gymnázium, Opatovská cesta 7, Košice


Skrátené výkazy Gymnázium, Opatovská cesta 7, Košice