Prehľad o organizácii
Hotelová akadémia Otta Brucknera, Dr. Alexandra 29A, Kežmarok
Dr. Alexandra 29A, Kežmarok
00162175
2020709713
Nemá
25-49 zamestnancov
01.01.1990
Stredné odborné školstvo
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
756 €
496 tis. €
86 %
2022/2021

Koneční uživatelia výhod Hotelová akadémia Otta Brucknera, Dr. Alexandra 29A, Kežmarok


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Hotelová akadémia Otta Brucknera, Dr. Alexandra 29A, Kežmarok


Riaditeľ Hotelová akadémia Otta Brucknera, Dr. Alexandra 29A, Kežmarok


Zriaďovateľ Hotelová akadémia Otta Brucknera, Dr. Alexandra 29A, Kežmarok


Predmet činnosti Hotelová akadémia Otta Brucknera, Dr. Alexandra 29A, Kežmarok


Kataster Hotelová akadémia Otta Brucknera, Dr. Alexandra 29A, Kežmarok


Skrátené výkazy Hotelová akadémia Otta Brucknera, Dr. Alexandra 29A, Kežmarok