Moja zóna
Hotelová akadémia Otta Brucknera, MUDr. Alexandra 29, Kežmarok
MUDr. Alexandra 29, Kežmarok
00162175
2020709713
Nemá
25-49 zamestnancov
01.01.1990
Stredné odborné školstvo
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
756 €
463 tis. €
-34,3 %
2021/2020

Koneční uživatelia výhod Hotelová akadémia Otta Brucknera, MUDr. Alexandra 29, Kežmarok


Štatutári Hotelová akadémia Otta Brucknera, MUDr. Alexandra 29, Kežmarok


Spoločníci Hotelová akadémia Otta Brucknera, MUDr. Alexandra 29, Kežmarok


Predmety podnikania Hotelová akadémia Otta Brucknera, MUDr. Alexandra 29, Kežmarok


Kataster Hotelová akadémia Otta Brucknera, MUDr. Alexandra 29, Kežmarok


Skrátené výkazy Hotelová akadémia Otta Brucknera, MUDr. Alexandra 29, Kežmarok