Prehľad o organizácii
Obchodná akadémia, Volgogradská 3, Prešov
Volgogradská 3, Prešov
00162183
2020517730
Nemá
nezistený
01.09.1945
31.08.2021
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
462 tis. €
-93,4 %
2021/2020

Koneční uživatelia výhod Obchodná akadémia, Volgogradská 3, Prešov


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Obchodná akadémia, Volgogradská 3, Prešov


Riaditeľ Obchodná akadémia, Volgogradská 3, Prešov


Zriaďovateľ Obchodná akadémia, Volgogradská 3, Prešov


Predmet činnosti Obchodná akadémia, Volgogradská 3, Prešov


Kataster Obchodná akadémia, Volgogradská 3, Prešov


Skrátené výkazy Obchodná akadémia, Volgogradská 3, Prešov