Moja zóna
Obchodná akadémia, Volgogradská 3, Prešov
Volgogradská 3, Prešov
00162183
2020517730
Nemá
nezistený
01.09.1945
Stredné odborné školstvo
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
444 tis. €
61,8 %
2020/2019

Koneční uživatelia výhod Obchodná akadémia, Volgogradská 3, Prešov


Štatutári Obchodná akadémia, Volgogradská 3, Prešov


Spoločníci Obchodná akadémia, Volgogradská 3, Prešov


Predmety podnikania Obchodná akadémia, Volgogradská 3, Prešov


Kataster Obchodná akadémia, Volgogradská 3, Prešov


Skrátené výkazy Obchodná akadémia, Volgogradská 3, Prešov