Prehľad o organizácii
Hotelová akadémia, Baštová 32, Prešov
Baštová 32, Prešov
00162191
2021240562
Nemá
50-99 zamestnancov
01.09.1927
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
43,2 tis. €
-88,5 %
2020/2019
1,17 mil. €
388,9 %
2022/2021

Konečný užívateľ výhod Hotelová akadémia, Baštová 32, Prešov


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL

Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Hotelová akadémia, Baštová 32, Prešov


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL

Riaditeľ Hotelová akadémia, Baštová 32, Prešov


Osoba
Adresa
Dátum vzniku funkcie
Dátum zániku funkcie
MVDr. Jozef Šenko Matice slovenskej 5, Prešov01.10.1986


Konanie menom spoločnosti [01.09.1927]

Riaditeľ koná navonok za ŠaŠZ v plnom rozsahu.

Zriaďovateľ Hotelová akadémia, Baštová 32, Prešov


Osoba
Adresa
Dátum vzniku funkcie
Dátum zániku funkcie
Podiel v spoločnosti
Prešovský samosprávny krajNámestie mieru 2, 080 01 Prešov01.09.2002

Predmet činnosti Hotelová akadémia, Baštová 32, Prešov


Názov
Vznik
Zánik
Stredné odborné školstvo01.09.1927

Kataster Hotelová akadémia, Baštová 32, Prešov


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL-K

Skrátené výkazy Hotelová akadémia, Baštová 32, Prešov


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL