Moja zóna
Hotelová akadémia, Baštová 32, Prešov
Baštová 32, Prešov
00162191
2021240562
Nemá
50-99 zamestnancov
01.09.1927
Stredné odborné školstvo
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
43,2 tis. €
-88,5 %
2020/2019
933 tis. €
-53,1 %
2021/2020

Koneční uživatelia výhod Hotelová akadémia, Baštová 32, Prešov


Štatutári Hotelová akadémia, Baštová 32, Prešov


Spoločníci Hotelová akadémia, Baštová 32, Prešov


Predmety podnikania Hotelová akadémia, Baštová 32, Prešov


Kataster Hotelová akadémia, Baštová 32, Prešov


Skrátené výkazy Hotelová akadémia, Baštová 32, Prešov