Prehľad o organizácii
Hotelová akadémia, Baštová 32, Prešov
Baštová 32, Prešov
00162191
2021240562
Nemá
50-99 zamestnancov
01.09.1927
Stredné odborné školstvo
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
43,2 tis. €
-88,5 %
2020/2019
1,17 mil. €
388,9 %
2022/2021

Koneční uživatelia výhod Hotelová akadémia, Baštová 32, Prešov


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Hotelová akadémia, Baštová 32, Prešov


Riaditeľ Hotelová akadémia, Baštová 32, Prešov


Zriaďovateľ Hotelová akadémia, Baštová 32, Prešov


Predmet činnosti Hotelová akadémia, Baštová 32, Prešov


Kataster Hotelová akadémia, Baštová 32, Prešov


Skrátené výkazy Hotelová akadémia, Baštová 32, Prešov