Prehľad o organizácii
Obchodná akadémia, Akademika Hronca 8, Rožňava
Akademika Hronca 8, Rožňava
00162205
2020954265
Nemá
25-49 zamestnancov
01.09.1967
Stredné odborné školstvo
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
1,76 mil. €
54,2 %
2022/2021

Koneční uživatelia výhod Obchodná akadémia, Akademika Hronca 8, Rožňava


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Obchodná akadémia, Akademika Hronca 8, Rožňava


Riaditeľ Obchodná akadémia, Akademika Hronca 8, Rožňava


Zriaďovateľ Obchodná akadémia, Akademika Hronca 8, Rožňava


Predmet činnosti Obchodná akadémia, Akademika Hronca 8, Rožňava


Kataster Obchodná akadémia, Akademika Hronca 8, Rožňava


Skrátené výkazy Obchodná akadémia, Akademika Hronca 8, Rožňava