Moja zóna
Obchodná akadémia, Akademika Hronca 8, Rožňava
Akademika Hronca 8, Rožňava
00162205
2020954265
Nemá
25-49 zamestnancov
01.09.1967
Stredné odborné školstvo
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
1,04 mil. €
109,9 %
2021/2020

Koneční uživatelia výhod Obchodná akadémia, Akademika Hronca 8, Rožňava


Štatutári Obchodná akadémia, Akademika Hronca 8, Rožňava


Spoločníci Obchodná akadémia, Akademika Hronca 8, Rožňava


Predmety podnikania Obchodná akadémia, Akademika Hronca 8, Rožňava


Kataster Obchodná akadémia, Akademika Hronca 8, Rožňava


Skrátené výkazy Obchodná akadémia, Akademika Hronca 8, Rožňava