Prehľad o organizácii
Obchodná akadémia, Akademika Hronca 8, Rožňava
Akademika Hronca 8, Rožňava
00162205
2020954265
Nemá
25-49 zamestnancov
01.09.1967
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
1,76 mil. €
54,2 %
2022/2021

Konečný užívateľ výhod Obchodná akadémia, Akademika Hronca 8, Rožňava


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL

Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Obchodná akadémia, Akademika Hronca 8, Rožňava


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL

Riaditeľ Obchodná akadémia, Akademika Hronca 8, Rožňava


Osoba
Adresa
Dátum vzniku funkcie
Dátum zániku funkcie
Ing. Daniela Žiaková Kúpeľná 30, Rožňava13.03.2000


Konanie menom spoločnosti [01.09.1967]

Riaditeľ koná navonok za ŠaŠZ v plnom rozsahu.

Zriaďovateľ Obchodná akadémia, Akademika Hronca 8, Rožňava


Osoba
Adresa
Dátum vzniku funkcie
Dátum zániku funkcie
Podiel v spoločnosti
Košický samosprávny krajNámestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice - mestská časť Staré Mesto10.08.2022

Predmet činnosti Obchodná akadémia, Akademika Hronca 8, Rožňava


Názov
Vznik
Zánik
Stredné odborné školstvo01.09.1967

Kataster Obchodná akadémia, Akademika Hronca 8, Rožňava


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL-K

Skrátené výkazy Obchodná akadémia, Akademika Hronca 8, Rožňava


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL