Moja zóna
Obchodná akadémia, Komenského 3425/18, Trebišov
Komenského 18, Trebišov
00162213
2020749874
Nemá
20-24 zamestnancov
01.01.1967
Stredné odborné školstvo
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
155 tis. €
432,6 %
2021/2020

Koneční uživatelia výhod Obchodná akadémia, Komenského 3425/18, Trebišov


Štatutári Obchodná akadémia, Komenského 3425/18, Trebišov


Spoločníci Obchodná akadémia, Komenského 3425/18, Trebišov


Predmety podnikania Obchodná akadémia, Komenského 3425/18, Trebišov


Kataster Obchodná akadémia, Komenského 3425/18, Trebišov


Skrátené výkazy Obchodná akadémia, Komenského 3425/18, Trebišov