Prehľad o organizácii
Obchodná akadémia, Komenského 3425/18, Trebišov
Komenského 18, Trebišov
00162213
2020749874
Nemá
20-24 zamestnancov
01.01.1967
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
155 tis. €
432,6 %
2021/2020

Konečný užívateľ výhod Obchodná akadémia, Komenského 3425/18, Trebišov


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL

Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Obchodná akadémia, Komenského 3425/18, Trebišov


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL

Riaditeľ Obchodná akadémia, Komenského 3425/18, Trebišov


Osoba
Adresa
Dátum vzniku funkcie
Dátum zániku funkcie
Ing. Marcela Rabatinová Medzi Jarky 30, Kuzmice05.03.2024


Konanie menom spoločnosti [01.01.1967]

Riaditeľ koná navonok za ŠaŠZ v plnom rozsahu.

Zriaďovateľ Obchodná akadémia, Komenského 3425/18, Trebišov


Osoba
Adresa
Dátum vzniku funkcie
Dátum zániku funkcie
Podiel v spoločnosti
Košický samosprávny krajNámestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice - mestská časť Staré Mesto01.01.2009

Predmet činnosti Obchodná akadémia, Komenského 3425/18, Trebišov


Názov
Vznik
Zánik
Stredné odborné školstvo01.01.1967

Kataster Obchodná akadémia, Komenského 3425/18, Trebišov


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL-K

Skrátené výkazy Obchodná akadémia, Komenského 3425/18, Trebišov


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL