Prehľad o organizácii
Obchodná akadémia
Komenského 5, Bardejov
00162221
2020633054
Nemá
nezistený
01.01.1970
31.08.2018
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
10,9 tis. €

Konečný užívateľ výhod Obchodná akadémia


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Obchodná akadémia


Riaditeľ Obchodná akadémia


Zriaďovateľ Obchodná akadémia


Predmet činnosti Obchodná akadémia


Kataster Obchodná akadémia


Skrátené výkazy Obchodná akadémia