Moja zóna
Obchodná akadémia
Komenského 5, Bardejov
00162221
2020633054
Nemá
nezistený
01.01.1970
31.08.2018
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
10,9 tis. €

Koneční uživatelia výhod Obchodná akadémia


Štatutári Obchodná akadémia


Spoločníci Obchodná akadémia


Predmety podnikania Obchodná akadémia


Kataster Obchodná akadémia


Skrátené výkazy Obchodná akadémia