Moja zóna
Obchodná akadémia, Daxnerova 88, Vranov nad Topľou
Daxnerova 88, Vranov nad Topľou
00162230
2020628753
Nemá
20-24 zamestnancov
01.09.1969
Stredné odborné školstvo
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
124 tis. €
-52,5 %
2021/2020

Koneční uživatelia výhod Obchodná akadémia, Daxnerova 88, Vranov nad Topľou


Štatutári Obchodná akadémia, Daxnerova 88, Vranov nad Topľou


Spoločníci Obchodná akadémia, Daxnerova 88, Vranov nad Topľou


Predmety podnikania Obchodná akadémia, Daxnerova 88, Vranov nad Topľou


Kataster Obchodná akadémia, Daxnerova 88, Vranov nad Topľou


Skrátené výkazy Obchodná akadémia, Daxnerova 88, Vranov nad Topľou