Prehľad o organizácii
Obchodná akadémia, Daxnerova 88, Vranov nad Topľou
Daxnerova 88, Vranov nad Topľou
00162230
2020628753
Nemá
20-24 zamestnancov
01.09.1969
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
155 tis. €
-41,8 %
2022/2021

Konečný užívateľ výhod Obchodná akadémia, Daxnerova 88, Vranov nad Topľou


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL

Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Obchodná akadémia, Daxnerova 88, Vranov nad Topľou


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL

Riaditeľ Obchodná akadémia, Daxnerova 88, Vranov nad Topľou


Osoba
Adresa
Dátum vzniku funkcie
Dátum zániku funkcie
Ing. Mária Chrapeková Budovateľská 40, Vranov nad Topľou26.08.1985


Konanie menom spoločnosti [01.09.1969]

Riaditeľ koná navonok za ŠaŠZ v plnom rozsahu.

Zriaďovateľ Obchodná akadémia, Daxnerova 88, Vranov nad Topľou


Osoba
Adresa
Dátum vzniku funkcie
Dátum zániku funkcie
Podiel v spoločnosti
Prešovský samosprávny krajNámestie mieru 2, 080 01 Prešov13.08.2021

Predmet činnosti Obchodná akadémia, Daxnerova 88, Vranov nad Topľou


Názov
Vznik
Zánik
Stredné odborné školstvo01.09.1969

Kataster Obchodná akadémia, Daxnerova 88, Vranov nad Topľou


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL-K

Skrátené výkazy Obchodná akadémia, Daxnerova 88, Vranov nad Topľou


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL