Prehľad o organizácii
Obchodná akadémia, Daxnerova 88, Vranov nad Topľou
Daxnerova 88, Vranov nad Topľou
00162230
2020628753
Nemá
25-49 zamestnancov
01.09.1969
Stredné odborné školstvo
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
155 tis. €
-41,8 %
2022/2021

Koneční uživatelia výhod Obchodná akadémia, Daxnerova 88, Vranov nad Topľou


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Obchodná akadémia, Daxnerova 88, Vranov nad Topľou


Riaditeľ Obchodná akadémia, Daxnerova 88, Vranov nad Topľou


Zriaďovateľ Obchodná akadémia, Daxnerova 88, Vranov nad Topľou


Predmet činnosti Obchodná akadémia, Daxnerova 88, Vranov nad Topľou


Kataster Obchodná akadémia, Daxnerova 88, Vranov nad Topľou


Skrátené výkazy Obchodná akadémia, Daxnerova 88, Vranov nad Topľou