Moja zóna
Stredná odborná škola vinársko - ovocinárska, Kostolná 3, Modra
Kostolná 3, Modra
00162311
2020678682
SK2020678682
50-99 zamestnancov
01.01.1990
Stredné odborné školstvo
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
5,41 tis. €
-32,3 %
2020/2019
970 tis. €
-56,1 %
2021/2020

Koneční uživatelia výhod Stredná odborná škola vinársko - ovocinárska, Kostolná 3, Modra


Štatutári Stredná odborná škola vinársko - ovocinárska, Kostolná 3, Modra


Spoločníci Stredná odborná škola vinársko - ovocinárska, Kostolná 3, Modra


Predmety podnikania Stredná odborná škola vinársko - ovocinárska, Kostolná 3, Modra


Kataster Stredná odborná škola vinársko - ovocinárska, Kostolná 3, Modra


Skrátené výkazy Stredná odborná škola vinársko - ovocinárska, Kostolná 3, Modra