Prehľad o organizácii
Stredná odborná škola vinársko - ovocinárska, Kostolná 3, Modra
Kostolná 3, Modra
00162311
2020678682
SK2020678682
50-99 zamestnancov
01.01.1990
Stredné odborné školstvo
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
7,29 tis. €
-70,1 %
2022/2021
1,07 mil. €
-84,2 %
2022/2021

Koneční uživatelia výhod Stredná odborná škola vinársko - ovocinárska, Kostolná 3, Modra


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Stredná odborná škola vinársko - ovocinárska, Kostolná 3, Modra


Riaditeľ Stredná odborná škola vinársko - ovocinárska, Kostolná 3, Modra


Zriaďovateľ Stredná odborná škola vinársko - ovocinárska, Kostolná 3, Modra


Predmet činnosti Stredná odborná škola vinársko - ovocinárska, Kostolná 3, Modra


Kataster Stredná odborná škola vinársko - ovocinárska, Kostolná 3, Modra


Skrátené výkazy Stredná odborná škola vinársko - ovocinárska, Kostolná 3, Modra