Prehľad o organizácii
Stredná odborná škola vinársko - ovocinárska, Kostolná 3, Modra
Kostolná 3, Modra
00162311
2020678682
SK2020678682
50-99 zamestnancov
01.01.1990
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
7,29 tis. €
-70,1 %
2022/2021
1,07 mil. €
-84,2 %
2022/2021

Konečný užívateľ výhod Stredná odborná škola vinársko - ovocinárska, Kostolná 3, Modra


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL

Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Stredná odborná škola vinársko - ovocinárska, Kostolná 3, Modra


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL

Riaditeľ Stredná odborná škola vinársko - ovocinárska, Kostolná 3, Modra


Osoba
Adresa
Dátum vzniku funkcie
Dátum zániku funkcie
Ing. Monika Kisová Mahulanka 5, Pezinok01.02.2010


Konanie menom spoločnosti [01.01.1990]

Riaditeľ koná navonok za ŠaŠZ v plnom rozsahu.

Zriaďovateľ Stredná odborná škola vinársko - ovocinárska, Kostolná 3, Modra


Osoba
Adresa
Dátum vzniku funkcie
Dátum zániku funkcie
Podiel v spoločnosti
Bratislavský samosprávny krajSabinovská 16, 820 05 Bratislava - mestská časť Ružinov01.01.2008

Predmet činnosti Stredná odborná škola vinársko - ovocinárska, Kostolná 3, Modra


Názov
Vznik
Zánik
Stredné odborné školstvo01.01.1990

Kataster Stredná odborná škola vinársko - ovocinárska, Kostolná 3, Modra


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL-K

Skrátené výkazy Stredná odborná škola vinársko - ovocinárska, Kostolná 3, Modra


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL