Moja zóna
Stredná odborná škola technická Jozefa Čabelku, Bernolákova 383/10, Holíč
Bernolákova 10, Holíč
00162400
2021065629
Nemá
nezistený
01.09.1923
31.08.2021
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
15,8 tis. €
134 tis. €
18,7 %
2021/2020

Koneční uživatelia výhod Stredná odborná škola technická Jozefa Čabelku, Bernolákova 383/10, Holíč


Štatutári Stredná odborná škola technická Jozefa Čabelku, Bernolákova 383/10, Holíč


Spoločníci Stredná odborná škola technická Jozefa Čabelku, Bernolákova 383/10, Holíč


Predmety podnikania Stredná odborná škola technická Jozefa Čabelku, Bernolákova 383/10, Holíč


Kataster Stredná odborná škola technická Jozefa Čabelku, Bernolákova 383/10, Holíč


Skrátené výkazy Stredná odborná škola technická Jozefa Čabelku, Bernolákova 383/10, Holíč