Prehľad o organizácii
Stredná odborná škola technická Jozefa Čabelku, Bernolákova 383/10, Holíč
Bernolákova 10, Holíč
00162400
2021065629
Nemá
nezistený
01.09.1923
31.08.2021
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
15,8 tis. €
134 tis. €
18,7 %
2021/2020

Konečný užívateľ výhod Stredná odborná škola technická Jozefa Čabelku, Bernolákova 383/10, Holíč


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Stredná odborná škola technická Jozefa Čabelku, Bernolákova 383/10, Holíč


Riaditeľ Stredná odborná škola technická Jozefa Čabelku, Bernolákova 383/10, Holíč


Zriaďovateľ Stredná odborná škola technická Jozefa Čabelku, Bernolákova 383/10, Holíč


Predmet činnosti Stredná odborná škola technická Jozefa Čabelku, Bernolákova 383/10, Holíč


Kataster Stredná odborná škola technická Jozefa Čabelku, Bernolákova 383/10, Holíč


Skrátené výkazy Stredná odborná škola technická Jozefa Čabelku, Bernolákova 383/10, Holíč