Prehľad o organizácii
Stredná odborná škola veterinárna, Námestie mladých poľnohospodárov 2, Košice
Námestie mladých poľnohospodárov 2, Košice - mestská časť Barca
00162574
2021189775
Nemá
25-49 zamestnancov
01.09.1955
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
657 tis. €

Konečný užívateľ výhod Stredná odborná škola veterinárna, Námestie mladých poľnohospodárov 2, Košice


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL

Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Stredná odborná škola veterinárna, Námestie mladých poľnohospodárov 2, Košice


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL

Riaditeľ Stredná odborná škola veterinárna, Námestie mladých poľnohospodárov 2, Košice


Osoba
Adresa
Dátum vzniku funkcie
Dátum zániku funkcie
MVDr. Ladislav Mucha Prvosienková 2, Košice - mestská časť Vyšné Opátske01.02.1991


Konanie menom spoločnosti [01.09.1955]

Riaditeľ koná navonok za ŠaŠZ v plnom rozsahu.

Zriaďovateľ Stredná odborná škola veterinárna, Námestie mladých poľnohospodárov 2, Košice


Osoba
Adresa
Dátum vzniku funkcie
Dátum zániku funkcie
Podiel v spoločnosti
Košický samosprávny krajNámestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice - mestská časť Staré Mesto10.08.2022

Predmet činnosti Stredná odborná škola veterinárna, Námestie mladých poľnohospodárov 2, Košice


Názov
Vznik
Zánik
Stredné odborné školstvo01.09.1955

Kataster Stredná odborná škola veterinárna, Námestie mladých poľnohospodárov 2, Košice


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL-K

Skrátené výkazy Stredná odborná škola veterinárna, Námestie mladých poľnohospodárov 2, Košice


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL