Moja zóna
Stredná odborná škola veterinárna, Námestie mladých poľnohospodárov 2, Košice
Námestie mladých poľnohospodárov 2, Košice - mestská časť Barca
00162574
2021189775
Nemá
25-49 zamestnancov
01.09.1955
Stredné odborné školstvo
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
647 tis. €

Koneční uživatelia výhod Stredná odborná škola veterinárna, Námestie mladých poľnohospodárov 2, Košice


Štatutári Stredná odborná škola veterinárna, Námestie mladých poľnohospodárov 2, Košice


Spoločníci Stredná odborná škola veterinárna, Námestie mladých poľnohospodárov 2, Košice


Predmety podnikania Stredná odborná škola veterinárna, Námestie mladých poľnohospodárov 2, Košice


Kataster Stredná odborná škola veterinárna, Námestie mladých poľnohospodárov 2, Košice


Skrátené výkazy Stredná odborná škola veterinárna, Námestie mladých poľnohospodárov 2, Košice