Prehľad o organizácii
Stredná odborná škola veterinárna, Námestie mladých poľnohospodárov 2, Košice
Námestie mladých poľnohospodárov 2, Košice - mestská časť Barca
00162574
2021189775
Nemá
25-49 zamestnancov
01.09.1955
Stredné odborné školstvo
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
657 tis. €

Koneční uživatelia výhod Stredná odborná škola veterinárna, Námestie mladých poľnohospodárov 2, Košice


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Stredná odborná škola veterinárna, Námestie mladých poľnohospodárov 2, Košice


Riaditeľ Stredná odborná škola veterinárna, Námestie mladých poľnohospodárov 2, Košice


Zriaďovateľ Stredná odborná škola veterinárna, Námestie mladých poľnohospodárov 2, Košice


Predmet činnosti Stredná odborná škola veterinárna, Námestie mladých poľnohospodárov 2, Košice


Kataster Stredná odborná škola veterinárna, Námestie mladých poľnohospodárov 2, Košice


Skrátené výkazy Stredná odborná škola veterinárna, Námestie mladých poľnohospodárov 2, Košice