Moja zóna
Súkromná stredná odborná škola DSA, Komenského 12, Trebišov
Komenského 12, Trebišov
00162663
2020506752
SK2020506752
50-99 zamestnancov
01.09.1974
Stredné odborné školstvo
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
204 tis. €
452,1 %
2021/2020

Koneční uživatelia výhod Súkromná stredná odborná škola DSA, Komenského 12, Trebišov


Štatutári Súkromná stredná odborná škola DSA, Komenského 12, Trebišov


Spoločníci Súkromná stredná odborná škola DSA, Komenského 12, Trebišov


Predmety podnikania Súkromná stredná odborná škola DSA, Komenského 12, Trebišov


Kataster Súkromná stredná odborná škola DSA, Komenského 12, Trebišov


Skrátené výkazy Súkromná stredná odborná škola DSA, Komenského 12, Trebišov