Prehľad o organizácii
Súkromná stredná odborná škola DSA, Komenského 12, Trebišov
Komenského 12, Trebišov
00162663
2020506752
SK2020506752
50-99 zamestnancov
01.09.1974
Stredné odborné školstvo
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
179 tis. €
237,4 %
2021/2020

Koneční uživatelia výhod Súkromná stredná odborná škola DSA, Komenského 12, Trebišov


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Súkromná stredná odborná škola DSA, Komenského 12, Trebišov


Riaditeľ Súkromná stredná odborná škola DSA, Komenského 12, Trebišov


Zriaďovateľ Súkromná stredná odborná škola DSA, Komenského 12, Trebišov


Predmet činnosti Súkromná stredná odborná škola DSA, Komenského 12, Trebišov


Kataster Súkromná stredná odborná škola DSA, Komenského 12, Trebišov


Skrátené výkazy Súkromná stredná odborná škola DSA, Komenského 12, Trebišov