Prehľad o organizácii
Konzervatórium, J. M. Hurbana 48, Žilina
J. M. Hurbana 48, Žilina
00162752
2021487699
Nemá
50-99 zamestnancov
21.08.1961
Stredné odborné školstvo
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
820 €
105 tis. €
-55,8 %
2022/2021

Koneční uživatelia výhod Konzervatórium, J. M. Hurbana 48, Žilina


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Konzervatórium, J. M. Hurbana 48, Žilina


Riaditeľ Konzervatórium, J. M. Hurbana 48, Žilina


Zriaďovateľ Konzervatórium, J. M. Hurbana 48, Žilina


Predmet činnosti Konzervatórium, J. M. Hurbana 48, Žilina


Kataster Konzervatórium, J. M. Hurbana 48, Žilina


Skrátené výkazy Konzervatórium, J. M. Hurbana 48, Žilina