Prehľad o organizácii
Konzervatórium, J. M. Hurbana 48, Žilina
J. M. Hurbana 48, Žilina
00162752
2021487699
Nemá
50-99 zamestnancov
21.08.1961
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
820 €
105 tis. €
-55,8 %
2022/2021

Konečný užívateľ výhod Konzervatórium, J. M. Hurbana 48, Žilina


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL

Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Konzervatórium, J. M. Hurbana 48, Žilina


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL

Riaditeľ Konzervatórium, J. M. Hurbana 48, Žilina


Osoba
Adresa
Dátum vzniku funkcie
Dátum zániku funkcie
Milan Oravec Gaštanová 15, Žilina01.09.1983


Konanie menom spoločnosti [21.08.1961]

Riaditeľ koná navonok za ŠaŠZ v plnom rozsahu.

Zriaďovateľ Konzervatórium, J. M. Hurbana 48, Žilina


Osoba
Adresa
Dátum vzniku funkcie
Dátum zániku funkcie
Podiel v spoločnosti
Žilinský samosprávny krajKomenského 48, 011 09 Žilina15.01.2021

Predmet činnosti Konzervatórium, J. M. Hurbana 48, Žilina


Názov
Vznik
Zánik
Stredné všeobecnovzdelávacie školstvo21.08.1961

Kataster Konzervatórium, J. M. Hurbana 48, Žilina


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL-K

Skrátené výkazy Konzervatórium, J. M. Hurbana 48, Žilina


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL