Moja zóna
Konzervatórium, Timonova 2, Košice
Timonova 2, Košice - mestská časť Staré Mesto
00162761
Nemá
50-99 zamestnancov
01.09.1959
Stredné odborné školstvo
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
72,8 tis. €
313,3 %
2021/2020

Koneční uživatelia výhod Konzervatórium, Timonova 2, Košice


Štatutári Konzervatórium, Timonova 2, Košice


Spoločníci Konzervatórium, Timonova 2, Košice


Predmety podnikania Konzervatórium, Timonova 2, Košice


Kataster Konzervatórium, Timonova 2, Košice


Skrátené výkazy Konzervatórium, Timonova 2, Košice