Prehľad o organizácii
Konzervatórium Petra Dvorského, Timonova 2, Košice
Timonova 2, Košice - mestská časť Staré Mesto
00162761
2020762469
Nemá
50-99 zamestnancov
01.09.1959
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
85,8 tis. €
-65,4 %
2022/2021

Konečný užívateľ výhod Konzervatórium Petra Dvorského, Timonova 2, Košice


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL

Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Konzervatórium Petra Dvorského, Timonova 2, Košice


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL

Riaditeľ Konzervatórium Petra Dvorského, Timonova 2, Košice


Osoba
Adresa
Dátum vzniku funkcie
Dátum zániku funkcie
Mgr. art. Aneta Hollá ArtD.Zborovská 4, Košice - mestská časť Juh01.09.2016


Konanie menom spoločnosti [01.09.1959]

Riaditeľ koná navonok za ŠaŠZ v plnom rozsahu.

Zriaďovateľ Konzervatórium Petra Dvorského, Timonova 2, Košice


Osoba
Adresa
Dátum vzniku funkcie
Dátum zániku funkcie
Podiel v spoločnosti
Košický samosprávny krajNámestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice - mestská časť Staré Mesto01.01.2009

Predmet činnosti Konzervatórium Petra Dvorského, Timonova 2, Košice


Názov
Vznik
Zánik
Stredné všeobecnovzdelávacie školstvo01.09.1959

Kataster Konzervatórium Petra Dvorského, Timonova 2, Košice


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL-K

Skrátené výkazy Konzervatórium Petra Dvorského, Timonova 2, Košice


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL