Prehľad o organizácii
Konzervatórium, Timonova 2, Košice
Timonova 2, Košice - mestská časť Staré Mesto
00162761
2020762469
Nemá
50-99 zamestnancov
01.09.1959
Stredné odborné školstvo
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
85,8 tis. €
-65,4 %
2022/2021

Koneční uživatelia výhod Konzervatórium, Timonova 2, Košice


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Konzervatórium, Timonova 2, Košice


Riaditeľ Konzervatórium, Timonova 2, Košice


Zriaďovateľ Konzervatórium, Timonova 2, Košice


Predmet činnosti Konzervatórium, Timonova 2, Košice


Kataster Konzervatórium, Timonova 2, Košice


Skrátené výkazy Konzervatórium, Timonova 2, Košice