Moja zóna
Stredná odborná škola pedagogická, Sokolská 6, Modra
Sokolská 6, Modra
00162787
2020678693
Nemá
25-49 zamestnancov
01.01.1990
Stredné odborné školstvo
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
121 tis. €
302,8 %
2021/2020

Koneční uživatelia výhod Stredná odborná škola pedagogická, Sokolská 6, Modra


Štatutári Stredná odborná škola pedagogická, Sokolská 6, Modra


Spoločníci Stredná odborná škola pedagogická, Sokolská 6, Modra


Predmety podnikania Stredná odborná škola pedagogická, Sokolská 6, Modra


Kataster Stredná odborná škola pedagogická, Sokolská 6, Modra


Skrátené výkazy Stredná odborná škola pedagogická, Sokolská 6, Modra