Prehľad o organizácii
Stredná odborná škola pedagogická, Sokolská 6, Modra
Sokolská 6, Modra
00162787
2020678693
Nemá
25-49 zamestnancov
01.01.1990
Stredné odborné školstvo
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
155 tis. €
-25,1 %
2022/2021

Koneční uživatelia výhod Stredná odborná škola pedagogická, Sokolská 6, Modra


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Stredná odborná škola pedagogická, Sokolská 6, Modra


Riaditeľ Stredná odborná škola pedagogická, Sokolská 6, Modra


Zriaďovateľ Stredná odborná škola pedagogická, Sokolská 6, Modra


Predmet činnosti Stredná odborná škola pedagogická, Sokolská 6, Modra


Kataster Stredná odborná škola pedagogická, Sokolská 6, Modra


Skrátené výkazy Stredná odborná škola pedagogická, Sokolská 6, Modra