Prehľad o organizácii
Stredná odborná škola pedagogická, Ul. F. Engelsa 3, Levice
Ul. F. Engelsa 3, Levice
00162795
2021171603
Nemá
25-49 zamestnancov
01.09.1911
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
37,1 tis. €
132,6 %
2021/2020

Konečný užívateľ výhod Stredná odborná škola pedagogická, Ul. F. Engelsa 3, Levice


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Stredná odborná škola pedagogická, Ul. F. Engelsa 3, Levice


Riaditeľ Stredná odborná škola pedagogická, Ul. F. Engelsa 3, Levice


Zriaďovateľ Stredná odborná škola pedagogická, Ul. F. Engelsa 3, Levice


Predmet činnosti Stredná odborná škola pedagogická, Ul. F. Engelsa 3, Levice


Kataster Stredná odborná škola pedagogická, Ul. F. Engelsa 3, Levice


Skrátené výkazy Stredná odborná škola pedagogická, Ul. F. Engelsa 3, Levice