Prehľad o organizácii
Stredná odborná škola pedagogická, Ul. F. Engelsa 3, Levice
Ul. F. Engelsa 3, Levice
00162795
2021171603
Nemá
25-49 zamestnancov
01.09.1911
Stredné odborné školstvo
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
37,1 tis. €
132,6 %
2021/2020

Koneční uživatelia výhod Stredná odborná škola pedagogická, Ul. F. Engelsa 3, Levice


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Stredná odborná škola pedagogická, Ul. F. Engelsa 3, Levice


Riaditeľ Stredná odborná škola pedagogická, Ul. F. Engelsa 3, Levice


Zriaďovateľ Stredná odborná škola pedagogická, Ul. F. Engelsa 3, Levice


Predmet činnosti Stredná odborná škola pedagogická, Ul. F. Engelsa 3, Levice


Kataster Stredná odborná škola pedagogická, Ul. F. Engelsa 3, Levice


Skrátené výkazy Stredná odborná škola pedagogická, Ul. F. Engelsa 3, Levice