Prehľad o organizácii
Stredná odborná škola pedagogická, Kmeťovo stromoradie 5, Prešov
Kmeťovo stromoradie 5, Prešov
00162825
2021240584
Nemá
25-49 zamestnancov
01.09.1953
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
584 tis. €
-55 %
2022/2021

Konečný užívateľ výhod Stredná odborná škola pedagogická, Kmeťovo stromoradie 5, Prešov


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Stredná odborná škola pedagogická, Kmeťovo stromoradie 5, Prešov


Riaditeľ Stredná odborná škola pedagogická, Kmeťovo stromoradie 5, Prešov


Zriaďovateľ Stredná odborná škola pedagogická, Kmeťovo stromoradie 5, Prešov


Predmet činnosti Stredná odborná škola pedagogická, Kmeťovo stromoradie 5, Prešov


Kataster Stredná odborná škola pedagogická, Kmeťovo stromoradie 5, Prešov


Skrátené výkazy Stredná odborná škola pedagogická, Kmeťovo stromoradie 5, Prešov