Moja zóna
Stredná odborná škola pedagogická, Kmeťovo stromoradie 5, Prešov
Kmeťovo stromoradie 5, Prešov
00162825
2021240584
Nemá
25-49 zamestnancov
01.09.1953
Stredné odborné školstvo
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
278 tis. €
-94,9 %
2021/2020

Koneční uživatelia výhod Stredná odborná škola pedagogická, Kmeťovo stromoradie 5, Prešov


Štatutári Stredná odborná škola pedagogická, Kmeťovo stromoradie 5, Prešov


Spoločníci Stredná odborná škola pedagogická, Kmeťovo stromoradie 5, Prešov


Predmety podnikania Stredná odborná škola pedagogická, Kmeťovo stromoradie 5, Prešov


Kataster Stredná odborná škola pedagogická, Kmeťovo stromoradie 5, Prešov


Skrátené výkazy Stredná odborná škola pedagogická, Kmeťovo stromoradie 5, Prešov