Prehľad o organizácii
Stredná odborná škola pedagogická, Kmeťovo stromoradie 5, Prešov
Kmeťovo stromoradie 5, Prešov
00162825
2021240584
Nemá
25-49 zamestnancov
01.09.1953
Stredné odborné školstvo
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
584 tis. €
-55 %
2022/2021

Koneční uživatelia výhod Stredná odborná škola pedagogická, Kmeťovo stromoradie 5, Prešov


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Stredná odborná škola pedagogická, Kmeťovo stromoradie 5, Prešov


Riaditeľ Stredná odborná škola pedagogická, Kmeťovo stromoradie 5, Prešov


Zriaďovateľ Stredná odborná škola pedagogická, Kmeťovo stromoradie 5, Prešov


Predmet činnosti Stredná odborná škola pedagogická, Kmeťovo stromoradie 5, Prešov


Kataster Stredná odborná škola pedagogická, Kmeťovo stromoradie 5, Prešov


Skrátené výkazy Stredná odborná škola pedagogická, Kmeťovo stromoradie 5, Prešov