Moja zóna
Stredná odborná škola pedagogická, Bottova 15A, Levoča
Bottova 15A, Levoča
00162833
2020727544
Nemá
50-99 zamestnancov
01.09.1950
Stredné odborné školstvo
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
757 tis. €
-54,6 %
2021/2020

Koneční uživatelia výhod Stredná odborná škola pedagogická, Bottova 15A, Levoča


Štatutári Stredná odborná škola pedagogická, Bottova 15A, Levoča


Spoločníci Stredná odborná škola pedagogická, Bottova 15A, Levoča


Predmety podnikania Stredná odborná škola pedagogická, Bottova 15A, Levoča


Kataster Stredná odborná škola pedagogická, Bottova 15A, Levoča


Skrátené výkazy Stredná odborná škola pedagogická, Bottova 15A, Levoča