Prehľad o organizácii
Stredná odborná škola pedagogická, Bottova 15A, Levoča
Bottova 15A, Levoča
00162833
2020727544
Nemá
50-99 zamestnancov
01.09.1950
Stredné odborné školstvo
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
791 tis. €
-73,5 %
2022/2021

Koneční uživatelia výhod Stredná odborná škola pedagogická, Bottova 15A, Levoča


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Stredná odborná škola pedagogická, Bottova 15A, Levoča


Riaditeľ Stredná odborná škola pedagogická, Bottova 15A, Levoča


Zriaďovateľ Stredná odborná škola pedagogická, Bottova 15A, Levoča


Predmet činnosti Stredná odborná škola pedagogická, Bottova 15A, Levoča


Kataster Stredná odborná škola pedagogická, Bottova 15A, Levoča


Skrátené výkazy Stredná odborná škola pedagogická, Bottova 15A, Levoča