Moja zóna
Roľnícko obchodné družstvo Stará Bystrica
Stará Bystrica, 023 04 Čadca
00162850
2020421172
Nemá
nezistený
06.10.1975
Prenájom vlast.nehnuteľ.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
-0,06
-0,07
0,02
14,4 %
-7,9 tis. €
38 %
2015/2014
N/A
-0,06
34,8 %
2015/2014
N/A
N/A

Zisk Roľnícko obchodné družstvo Stará Bystrica


2014
2015
-6 tis. €
-8 tis. €
-10 tis. €
-12 tis. €
-14 tis. €
transparex.sk

Tržby Roľnícko obchodné družstvo Stará Bystrica


2014
2015
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk

0,3
0,86
n/a
0,38

Zisk pred zdanením Roľnícko obchodné družstvo Stará Bystrica


2014
2015
-6 tis. €
-8 tis. €
-10 tis. €
-12 tis. €
-14 tis. €
transparex.sk

EBITDA Roľnícko obchodné družstvo Stará Bystrica


2014
2015
-1,2 tis. €
-1,4 tis. €
-1,6 tis. €
-1,8 tis. €
-2 tis. €
-2,2 tis. €
-2,4 tis. €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod Roľnícko obchodné družstvo Stará Bystrica


Predstavenstvo Roľnícko obchodné družstvo Stará Bystrica


Správca konkurznej podstaty Roľnícko obchodné družstvo Stará Bystrica


Predmet činnosti Roľnícko obchodné družstvo Stará Bystrica


Kataster Roľnícko obchodné družstvo Stará Bystrica


Skrátené výkazy Roľnícko obchodné družstvo Stará Bystrica