Prehľad o organizácii
Roľnícko obchodné družstvo Stará Bystrica
Stará Bystrica, 023 04 Čadca
00162850
2020421172
Nemá
nezistený
06.10.1975
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
Obchodný register Okresný súd Žilina, oddiel: Dr, vložka č. 160/L
-7,9 tis. €
38 %
2015/2014
N/A
-0,06
34,8 %
2015/2014
N/A
N/A

Zisk Roľnícko obchodné družstvo Stará Bystrica


2014
2015
-6 tis. €
-8 tis. €
-10 tis. €
-12 tis. €
-14 tis. €
transparex.sk

Tržby Roľnícko obchodné družstvo Stará Bystrica


2014
2015
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk
0,3
0,86
n/a
0,38

Zisk pred zdanením Roľnícko obchodné družstvo Stará Bystrica


2014
2015
-6 tis. €
-8 tis. €
-10 tis. €
-12 tis. €
-14 tis. €
transparex.sk

EBITDA Roľnícko obchodné družstvo Stará Bystrica


2014
2015
-1,2 tis. €
-1,4 tis. €
-1,6 tis. €
-1,8 tis. €
-2 tis. €
-2,2 tis. €
-2,4 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod Roľnícko obchodné družstvo Stará Bystrica


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Roľnícko obchodné družstvo Stará Bystrica


Predstavenstvo Roľnícko obchodné družstvo Stará Bystrica


Správca konkurznej podstaty Roľnícko obchodné družstvo Stará Bystrica


Predmet činnosti Roľnícko obchodné družstvo Stará Bystrica


Kataster Roľnícko obchodné družstvo Stará Bystrica


Skrátené výkazy Roľnícko obchodné družstvo Stará Bystrica