Moja zóna
Spojená škola internátna, Červeňova 42, Nitra
Červeňova 42, Nitra
00162868
2021062549
Nemá
100-149 zamestnancov
01.09.1966
Základné školstvo
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
435 tis. €
88,3 %
2021/2020

Koneční uživatelia výhod Spojená škola internátna, Červeňova 42, Nitra


Štatutári Spojená škola internátna, Červeňova 42, Nitra


Spoločníci Spojená škola internátna, Červeňova 42, Nitra


Predmety podnikania Spojená škola internátna, Červeňova 42, Nitra


Kataster Spojená škola internátna, Červeňova 42, Nitra


Skrátené výkazy Spojená škola internátna, Červeňova 42, Nitra