Prehľad o organizácii
Spojená škola internátna, Červeňova 42, Nitra
Červeňova 42, Nitra
00162868
2021062549
Nemá
100-149 zamestnancov
01.09.1966
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
462 tis. €
70,3 %
2021/2020

Konečný užívateľ výhod Spojená škola internátna, Červeňova 42, Nitra


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL

Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Spojená škola internátna, Červeňova 42, Nitra


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL

Riaditeľ Spojená škola internátna, Červeňova 42, Nitra


Osoba
Adresa
Dátum vzniku funkcie
Dátum zániku funkcie
PaedDr. Soňa Šišková Párovská 3, Nitra24.02.2021


Konanie menom spoločnosti [01.09.1966]

Riaditeľ koná navonok za ŠaŠZ v plnom rozsahu.

Zriaďovateľ Spojená škola internátna, Červeňova 42, Nitra


Osoba
Adresa
Dátum vzniku funkcie
Dátum zániku funkcie
Podiel v spoločnosti
Regionálny úrad školskej správy v NitreJozefa Vuruma 1, 949 01 Nitra01.01.2024

Predmet činnosti Spojená škola internátna, Červeňova 42, Nitra


Názov
Vznik
Zánik
Základné školstvo01.09.1966

Kataster Spojená škola internátna, Červeňova 42, Nitra


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL-K

Skrátené výkazy Spojená škola internátna, Červeňova 42, Nitra


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL