Moja zóna
Odborné učilište internátne, Šrobárova 20, Poprad
Šrobárova 20, Poprad
00162931
2020656968
SK2020656968
25-49 zamestnancov
01.09.1951
Odborné učilištia
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
134 tis. €
44,6 %
2021/2020

Koneční uživatelia výhod Odborné učilište internátne, Šrobárova 20, Poprad


Štatutári Odborné učilište internátne, Šrobárova 20, Poprad


Spoločníci Odborné učilište internátne, Šrobárova 20, Poprad


Predmety podnikania Odborné učilište internátne, Šrobárova 20, Poprad


Kataster Odborné učilište internátne, Šrobárova 20, Poprad


Skrátené výkazy Odborné učilište internátne, Šrobárova 20, Poprad