Prehľad o organizácii
Odborné učilište internátne, Šrobárova 20, Poprad
Šrobárova 20, Poprad
00162931
2020656968
SK2020656968
25-49 zamestnancov
01.09.1951
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
137 tis. €
-94,3 %
2022/2021

Konečný užívateľ výhod Odborné učilište internátne, Šrobárova 20, Poprad


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Odborné učilište internátne, Šrobárova 20, Poprad


Riaditeľ Odborné učilište internátne, Šrobárova 20, Poprad


Zriaďovateľ Odborné učilište internátne, Šrobárova 20, Poprad


Predmet činnosti Odborné učilište internátne, Šrobárova 20, Poprad


Kataster Odborné učilište internátne, Šrobárova 20, Poprad


Skrátené výkazy Odborné učilište internátne, Šrobárova 20, Poprad