Moja zóna
Poľnohospodárske družstvo "Nemčiňany-Vozokany" so sídlom Malé Vozokany
951 82 Malé Vozokany
00162965
Nemá
01.01.1976
27.07.2007
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Poľnohospodárske družstvo "Nemčiňany-Vozokany" so sídlom Malé Vozokany


Štatutári Poľnohospodárske družstvo "Nemčiňany-Vozokany" so sídlom Malé Vozokany


Spoločníci Poľnohospodárske družstvo "Nemčiňany-Vozokany" so sídlom Malé Vozokany


Predmety podnikania Poľnohospodárske družstvo "Nemčiňany-Vozokany" so sídlom Malé Vozokany


Kataster Poľnohospodárske družstvo "Nemčiňany-Vozokany" so sídlom Malé Vozokany