Prehľad o organizácii
Poľnohospodárske družstvo "Nemčiňany-Vozokany" so sídlom Malé Vozokany
951 82 Malé Vozokany
00162965
Nemá
01.01.1976
27.07.2007
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Konečný užívateľ výhod Poľnohospodárske družstvo "Nemčiňany-Vozokany" so sídlom Malé Vozokany


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Poľnohospodárske družstvo "Nemčiňany-Vozokany" so sídlom Malé Vozokany


Predstavenstvo Poľnohospodárske družstvo "Nemčiňany-Vozokany" so sídlom Malé Vozokany


Predmet činnosti Poľnohospodárske družstvo "Nemčiňany-Vozokany" so sídlom Malé Vozokany


Kataster Poľnohospodárske družstvo "Nemčiňany-Vozokany" so sídlom Malé Vozokany