Prehľad o organizácii
Základná škola pre žiakov so sluchovým postihnutím internátna
Karola Supa 48, Lučenec
00163023
2021627223
Nemá
nezistený
01.09.1949
31.08.2017
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
67,2 tis. €

Konečný užívateľ výhod Základná škola pre žiakov so sluchovým postihnutím internátna


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL

Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Základná škola pre žiakov so sluchovým postihnutím internátna


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL

Riaditeľ Základná škola pre žiakov so sluchovým postihnutím internátna


Osoba
Adresa
Dátum vzniku funkcie
Dátum zániku funkcie
Ľuboslava Porubovičová Riečna II. 9, Tomášovce01.09.199131.08.2017


Konanie menom spoločnosti [01.09.1949]

Riaditeľ koná navonok za ŠaŠZ v plnom rozsahu.

Zriaďovateľ Základná škola pre žiakov so sluchovým postihnutím internátna


Osoba
Adresa
Dátum vzniku funkcie
Dátum zániku funkcie
Podiel v spoločnosti
Okresný úrad Banská BystricaNám. Ľ. Štúra 1, Banská Bystrica01.01.2013

Predmet činnosti Základná škola pre žiakov so sluchovým postihnutím internátna


Názov
Vznik
Zánik
Základné školstvo01.09.194931.08.2017

Kataster Základná škola pre žiakov so sluchovým postihnutím internátna


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL-K

Skrátené výkazy Základná škola pre žiakov so sluchovým postihnutím internátna


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL