Prehľad o organizácii
Základná škola pre žiakov so sluchovým postihnutím internátna
Karola Supa 48, Lučenec
00163023
2021627223
Nemá
nezistený
01.09.1949
31.08.2017
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
67,2 tis. €

Koneční uživatelia výhod Základná škola pre žiakov so sluchovým postihnutím internátna


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Základná škola pre žiakov so sluchovým postihnutím internátna


Riaditeľ Základná škola pre žiakov so sluchovým postihnutím internátna


Zriaďovateľ Základná škola pre žiakov so sluchovým postihnutím internátna


Predmet činnosti Základná škola pre žiakov so sluchovým postihnutím internátna


Kataster Základná škola pre žiakov so sluchovým postihnutím internátna


Skrátené výkazy Základná škola pre žiakov so sluchovým postihnutím internátna