Prehľad o organizácii
Stredná odborná škola pre žiakov so sluchovým postihnutím internátna, Kutnohorská 675/20, Kremnica
Kutnohorská 20, Kremnica
00163082
2020534593
Nemá
25-49 zamestnancov
28.06.1921
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
1,07 mil. €
71,1 %
2021/2020

Konečný užívateľ výhod Stredná odborná škola pre žiakov so sluchovým postihnutím internátna, Kutnohorská 675/20, Kremnica


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL

Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Stredná odborná škola pre žiakov so sluchovým postihnutím internátna, Kutnohorská 675/20, Kremnica


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL

Riaditeľ Stredná odborná škola pre žiakov so sluchovým postihnutím internátna, Kutnohorská 675/20, Kremnica


Osoba
Adresa
Dátum vzniku funkcie
Dátum zániku funkcie
Ing. Jozef Ličko Dolná ulica 27, Kremnica01.11.1984


Konanie menom spoločnosti [28.06.1921]

Riaditeľ koná navonok za ŠaŠZ v plnom rozsahu.

Zriaďovateľ Stredná odborná škola pre žiakov so sluchovým postihnutím internátna, Kutnohorská 675/20, Kremnica


Osoba
Adresa
Dátum vzniku funkcie
Dátum zániku funkcie
Podiel v spoločnosti
Regionálny úrad školskej správy v Banskej BystriciNám. Ľ. Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica01.01.2022

Predmet činnosti Stredná odborná škola pre žiakov so sluchovým postihnutím internátna, Kutnohorská 675/20, Kremnica


Názov
Vznik
Zánik
Stredné odborné školstvo28.06.1921

Kataster Stredná odborná škola pre žiakov so sluchovým postihnutím internátna, Kutnohorská 675/20, Kremnica


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL-K

Skrátené výkazy Stredná odborná škola pre žiakov so sluchovým postihnutím internátna, Kutnohorská 675/20, Kremnica


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL