Moja zóna
Základná škola pre žiakov so sluchovým postihnutím internátna Viliama Gaňu
Českoslov.armády 1, Kremnica
00163091
2021618368
Nemá
nezistený
01.10.1903
31.12.2018
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Základná škola pre žiakov so sluchovým postihnutím internátna Viliama Gaňu


Štatutári Základná škola pre žiakov so sluchovým postihnutím internátna Viliama Gaňu


Spoločníci Základná škola pre žiakov so sluchovým postihnutím internátna Viliama Gaňu


Predmety podnikania Základná škola pre žiakov so sluchovým postihnutím internátna Viliama Gaňu


Kataster Základná škola pre žiakov so sluchovým postihnutím internátna Viliama Gaňu


Skrátené výkazy Základná škola pre žiakov so sluchovým postihnutím internátna Viliama Gaňu