Prehľad o organizácii
Základná škola pre žiakov so sluchovým postihnutím internátna Viliama Gaňu
Českoslov.armády 1, Kremnica
00163091
2021618368
Nemá
nezistený
01.10.1903
31.12.2018
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Konečný užívateľ výhod Základná škola pre žiakov so sluchovým postihnutím internátna Viliama Gaňu


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Základná škola pre žiakov so sluchovým postihnutím internátna Viliama Gaňu


Riaditeľ Základná škola pre žiakov so sluchovým postihnutím internátna Viliama Gaňu


Zriaďovateľ Základná škola pre žiakov so sluchovým postihnutím internátna Viliama Gaňu


Predmet činnosti Základná škola pre žiakov so sluchovým postihnutím internátna Viliama Gaňu


Kataster Základná škola pre žiakov so sluchovým postihnutím internátna Viliama Gaňu


Skrátené výkazy Základná škola pre žiakov so sluchovým postihnutím internátna Viliama Gaňu