Prehľad o organizácii
Základná škola internátna pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou, Jamník 42
Jamník
00163121
2021440377
Nemá
50-99 zamestnancov
01.09.1969
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
323 tis. €
6,7 %
2021/2020

Konečný užívateľ výhod Základná škola internátna pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou, Jamník 42


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL

Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Základná škola internátna pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou, Jamník 42


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL

Riaditeľ Základná škola internátna pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou, Jamník 42


Osoba
Adresa
Dátum vzniku funkcie
Dátum zániku funkcie
Renata Halušková Vansovej 10, Liptovský Mikuláš01.09.1997


Konanie menom spoločnosti [01.09.1969]

Riaditeľ koná navonok za ŠaŠZ v plnom rozsahu.

Zriaďovateľ Základná škola internátna pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou, Jamník 42


Osoba
Adresa
Dátum vzniku funkcie
Dátum zániku funkcie
Podiel v spoločnosti
Regionálny úrad školskej správy v ŽilineKomenského 35, 010 01 Žilina01.01.2022

Predmet činnosti Základná škola internátna pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou, Jamník 42


Názov
Vznik
Zánik
Základné školstvo01.09.1969

Kataster Základná škola internátna pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou, Jamník 42


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL-K

Skrátené výkazy Základná škola internátna pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou, Jamník 42


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL