Prehľad o organizácii
Základná škola internátna pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou, Jamník 42
Jamník
00163121
2021440377
Nemá
50-99 zamestnancov
01.09.1969
Základné školstvo
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
323 tis. €
6,7 %
2021/2020

Koneční uživatelia výhod Základná škola internátna pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou, Jamník 42


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Základná škola internátna pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou, Jamník 42


Riaditeľ Základná škola internátna pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou, Jamník 42


Zriaďovateľ Základná škola internátna pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou, Jamník 42


Predmet činnosti Základná škola internátna pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou, Jamník 42


Kataster Základná škola internátna pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou, Jamník 42


Skrátené výkazy Základná škola internátna pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou, Jamník 42