Prehľad o organizácii
Centrum pre deti a rodiny Pezinok
Pezinok, Nová 4642/9
00163261
2022529344
Nemá
50-99 zamestnancov
01.01.1986
Ost.starostl.s pobytom
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Centrum pre deti a rodiny Pezinok


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Centrum pre deti a rodiny Pezinok


Riaditeľ Centrum pre deti a rodiny Pezinok


Zriaďovateľ Centrum pre deti a rodiny Pezinok


Predmet činnosti Centrum pre deti a rodiny Pezinok


Kataster Centrum pre deti a rodiny Pezinok


Skrátené výkazy Centrum pre deti a rodiny Pezinok