Prehľad o organizácii
Reedukačné centrum, Zámok 2275/9, Hlohovec
Zámok 9, Hlohovec
00163309
2021279293
Nemá
25-49 zamestnancov
01.09.1955
Ost.starostl.s pobytom
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
860 tis. €
-79,9 %
2022/2021

Koneční uživatelia výhod Reedukačné centrum, Zámok 2275/9, Hlohovec


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Reedukačné centrum, Zámok 2275/9, Hlohovec


Riaditeľ Reedukačné centrum, Zámok 2275/9, Hlohovec


Zriaďovateľ Reedukačné centrum, Zámok 2275/9, Hlohovec


Predmet činnosti Reedukačné centrum, Zámok 2275/9, Hlohovec


Kataster Reedukačné centrum, Zámok 2275/9, Hlohovec


Skrátené výkazy Reedukačné centrum, Zámok 2275/9, Hlohovec