Moja zóna
Reedukačné centrum, Zámok 1, Hlohovec
Zámok 1, Hlohovec
00163309
2021279293
Nemá
25-49 zamestnancov
01.09.1955
Ost.starostl.s pobytom
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
795 tis. €
88,6 %
2021/2020

Koneční uživatelia výhod Reedukačné centrum, Zámok 1, Hlohovec


Štatutári Reedukačné centrum, Zámok 1, Hlohovec


Spoločníci Reedukačné centrum, Zámok 1, Hlohovec


Predmety podnikania Reedukačné centrum, Zámok 1, Hlohovec


Kataster Reedukačné centrum, Zámok 1, Hlohovec


Skrátené výkazy Reedukačné centrum, Zámok 1, Hlohovec