Prehľad o organizácii
Reedukačné centrum, Zámok 2275/9, Hlohovec
Zámok 9, Hlohovec
00163309
2021279293
Nemá
25-49 zamestnancov
01.09.1955
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
860 tis. €
-79,9 %
2022/2021

Konečný užívateľ výhod Reedukačné centrum, Zámok 2275/9, Hlohovec


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL

Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Reedukačné centrum, Zámok 2275/9, Hlohovec


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL

Riaditeľ Reedukačné centrum, Zámok 2275/9, Hlohovec


Osoba
Adresa
Dátum vzniku funkcie
Dátum zániku funkcie
PaedDr. Zdenka Magulicová Kamenohorská 24, Hlohovec24.02.2021


Konanie menom spoločnosti [01.09.1955]

Riaditeľ koná navonok za ŠaŠZ v plnom rozsahu.

Zriaďovateľ Reedukačné centrum, Zámok 2275/9, Hlohovec


Osoba
Adresa
Dátum vzniku funkcie
Dátum zániku funkcie
Podiel v spoločnosti
Regionálny úrad školskej správy v TrnaveUlica Vajanského 2, 917 01 Trnava01.06.2022

Predmet činnosti Reedukačné centrum, Zámok 2275/9, Hlohovec


Názov
Vznik
Zánik
Ostatná starostlivosť v pobytových zariadeniach01.09.1955

Kataster Reedukačné centrum, Zámok 2275/9, Hlohovec


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL-K

Skrátené výkazy Reedukačné centrum, Zámok 2275/9, Hlohovec


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL