Prehľad o organizácii
Reedukačné centrum, Trstín 335
Trstín
00163317
2021147403
Nemá
25-49 zamestnancov
01.09.1962
Ost.starostl.s pobytom
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Reedukačné centrum, Trstín 335


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Reedukačné centrum, Trstín 335


Riaditeľ Reedukačné centrum, Trstín 335


Zriaďovateľ Reedukačné centrum, Trstín 335


Predmet činnosti Reedukačné centrum, Trstín 335


Kataster Reedukačné centrum, Trstín 335


Skrátené výkazy Reedukačné centrum, Trstín 335