Prehľad o organizácii
Reedukačné centrum, Chalmovská 679/1, Bystričany
Chalmovská 1, Bystričany
00163325
2021300710
SK2021300710
20-24 zamestnancov
01.09.1966
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
140 tis. €
-45,7 %
2022/2021

Konečný užívateľ výhod Reedukačné centrum, Chalmovská 679/1, Bystričany


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL

Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Reedukačné centrum, Chalmovská 679/1, Bystričany


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL

Riaditeľ Reedukačné centrum, Chalmovská 679/1, Bystričany


Osoba
Adresa
Dátum vzniku funkcie
Dátum zániku funkcie
Ing. Ladislav Mikuš Cigeľ21.09.2023


Konanie menom spoločnosti [01.09.1966]

Riaditeľ koná navonok za ŠaŠZ v plnom rozsahu.

Zriaďovateľ Reedukačné centrum, Chalmovská 679/1, Bystričany


Osoba
Adresa
Dátum vzniku funkcie
Dátum zániku funkcie
Podiel v spoločnosti
Regionálny úrad školskej správy v TrenčíneHviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín01.06.2024

Predmet činnosti Reedukačné centrum, Chalmovská 679/1, Bystričany


Názov
Vznik
Zánik
Ostatná starostlivosť v pobytových zariadeniach01.09.1966

Kataster Reedukačné centrum, Chalmovská 679/1, Bystričany


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL-K

Skrátené výkazy Reedukačné centrum, Chalmovská 679/1, Bystričany


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL