Prehľad o organizácii
Reedukačné centrum, Chalmovská 679/1, Bystričany
Chalmovská 1, Bystričany
00163325
2021300710
SK2021300710
20-24 zamestnancov
01.09.1966
Ost.starostl.s pobytom
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
140 tis. €
-45,7 %
2022/2021

Koneční uživatelia výhod Reedukačné centrum, Chalmovská 679/1, Bystričany


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Reedukačné centrum, Chalmovská 679/1, Bystričany


Riaditeľ Reedukačné centrum, Chalmovská 679/1, Bystričany


Zriaďovateľ Reedukačné centrum, Chalmovská 679/1, Bystričany


Predmet činnosti Reedukačné centrum, Chalmovská 679/1, Bystričany


Kataster Reedukačné centrum, Chalmovská 679/1, Bystričany


Skrátené výkazy Reedukačné centrum, Chalmovská 679/1, Bystričany