Prehľad o organizácii
Reedukačné centrum, Samuela Kollára 72, Čerenčany
Samuela Kollára 72, Čerenčany
00163333
2021628378
Nemá
50-99 zamestnancov
01.07.1996
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
1,58 mil. €

Konečný užívateľ výhod Reedukačné centrum, Samuela Kollára 72, Čerenčany


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Reedukačné centrum, Samuela Kollára 72, Čerenčany


Riaditeľ Reedukačné centrum, Samuela Kollára 72, Čerenčany


Zriaďovateľ Reedukačné centrum, Samuela Kollára 72, Čerenčany


Predmet činnosti Reedukačné centrum, Samuela Kollára 72, Čerenčany


Kataster Reedukačné centrum, Samuela Kollára 72, Čerenčany


Skrátené výkazy Reedukačné centrum, Samuela Kollára 72, Čerenčany