Prehľad o organizácii
Reedukačné centrum, Samuela Kollára 72, Čerenčany
Samuela Kollára 72, Čerenčany
00163333
2021628378
Nemá
50-99 zamestnancov
01.07.1996
Ost.starostl.s pobytom
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Áno
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
1,58 mil. €

Koneční uživatelia výhod Reedukačné centrum, Samuela Kollára 72, Čerenčany


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Reedukačné centrum, Samuela Kollára 72, Čerenčany


Riaditeľ Reedukačné centrum, Samuela Kollára 72, Čerenčany


Zriaďovateľ Reedukačné centrum, Samuela Kollára 72, Čerenčany


Predmet činnosti Reedukačné centrum, Samuela Kollára 72, Čerenčany


Kataster Reedukačné centrum, Samuela Kollára 72, Čerenčany


Skrátené výkazy Reedukačné centrum, Samuela Kollára 72, Čerenčany