Prehľad o organizácii
Diagnostické centrum, Skalka 36, Lietavská Lúčka
Skalka 36, Lietavská Lúčka
00163341
2021487897
Nemá
25-49 zamestnancov
01.08.1969
Ost.starostl.s pobytom
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
58,4 tis. €
77,6 %
2022/2021

Koneční uživatelia výhod Diagnostické centrum, Skalka 36, Lietavská Lúčka


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Diagnostické centrum, Skalka 36, Lietavská Lúčka


Riaditeľ Diagnostické centrum, Skalka 36, Lietavská Lúčka


Zriaďovateľ Diagnostické centrum, Skalka 36, Lietavská Lúčka


Predmet činnosti Diagnostické centrum, Skalka 36, Lietavská Lúčka


Kataster Diagnostické centrum, Skalka 36, Lietavská Lúčka


Skrátené výkazy Diagnostické centrum, Skalka 36, Lietavská Lúčka