Prehľad o organizácii
Diagnostické centrum, Skalka 36, Lietavská Lúčka
Skalka 36, Lietavská Lúčka
00163341
2021487897
Nemá
25-49 zamestnancov
01.08.1969
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
58,4 tis. €
77,6 %
2022/2021

Konečný užívateľ výhod Diagnostické centrum, Skalka 36, Lietavská Lúčka


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Diagnostické centrum, Skalka 36, Lietavská Lúčka


Riaditeľ Diagnostické centrum, Skalka 36, Lietavská Lúčka


Zriaďovateľ Diagnostické centrum, Skalka 36, Lietavská Lúčka


Predmet činnosti Diagnostické centrum, Skalka 36, Lietavská Lúčka


Kataster Diagnostické centrum, Skalka 36, Lietavská Lúčka


Skrátené výkazy Diagnostické centrum, Skalka 36, Lietavská Lúčka