Moja zóna
Reedukačné centrum, Bankov 15, Košice
Bankov 15, Košice - mestská časť Sever
00163368
2020762491
Nemá
25-49 zamestnancov
01.07.1967
Ost.starostl.s pobytom
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
1,86 mil. €
-97,8 %
2021/2020

Koneční uživatelia výhod Reedukačné centrum, Bankov 15, Košice


Štatutári Reedukačné centrum, Bankov 15, Košice


Spoločníci Reedukačné centrum, Bankov 15, Košice


Predmety podnikania Reedukačné centrum, Bankov 15, Košice


Kataster Reedukačné centrum, Bankov 15, Košice


Skrátené výkazy Reedukačné centrum, Bankov 15, Košice