Prehľad o organizácii
Reedukačné centrum, Bankov 15, Košice
Bankov 15, Košice - mestská časť Sever
00163368
2020762491
Nemá
25-49 zamestnancov
01.07.1967
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
1,88 mil. €
-46,5 %
2022/2021

Konečný užívateľ výhod Reedukačné centrum, Bankov 15, Košice


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Reedukačné centrum, Bankov 15, Košice


Riaditeľ Reedukačné centrum, Bankov 15, Košice


Zriaďovateľ Reedukačné centrum, Bankov 15, Košice


Predmet činnosti Reedukačné centrum, Bankov 15, Košice


Kataster Reedukačné centrum, Bankov 15, Košice


Skrátené výkazy Reedukačné centrum, Bankov 15, Košice