Prehľad o organizácii
Reedukačné centrum, Námestie Štefana Kluberta 1, Levoča
Námestie Štefana Kluberta 1, Levoča
00163376
2020727588
SK2020727588
25-49 zamestnancov
01.01.1991
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
1,34 tis. €
263 tis. €
-91,2 %
2022/2021

Konečný užívateľ výhod Reedukačné centrum, Námestie Štefana Kluberta 1, Levoča


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL

Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Reedukačné centrum, Námestie Štefana Kluberta 1, Levoča


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL

Riaditeľ Reedukačné centrum, Námestie Štefana Kluberta 1, Levoča


Osoba
Adresa
Dátum vzniku funkcie
Dátum zániku funkcie
Ing. Marek Mikula Komenského 6, Spišské Podhradie06.09.1999


Konanie menom spoločnosti [01.01.1991]

Riaditeľ koná navonok za ŠaŠZ v plnom rozsahu.

Zriaďovateľ Reedukačné centrum, Námestie Štefana Kluberta 1, Levoča


Osoba
Adresa
Dátum vzniku funkcie
Dátum zániku funkcie
Podiel v spoločnosti
Regionálny úrad školskej správy v PrešoveTarasa Ševčenka 11, 080 01 Prešov15.01.2024

Predmet činnosti Reedukačné centrum, Námestie Štefana Kluberta 1, Levoča


Názov
Vznik
Zánik
Ostatná starostlivosť v pobytových zariadeniach01.01.1991

Kataster Reedukačné centrum, Námestie Štefana Kluberta 1, Levoča


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL-K

Skrátené výkazy Reedukačné centrum, Námestie Štefana Kluberta 1, Levoča


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL