Moja zóna
Reedukačné centrum, Námestie Štefana Kluberta 1, Levoča
Námestie Štefana Kluberta 1, Levoča
00163376
2020727588
SK2020727588
25-49 zamestnancov
01.01.1991
Ost.starostl.s pobytom
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
240 tis. €
-90 %
2020/2019

Koneční uživatelia výhod Reedukačné centrum, Námestie Štefana Kluberta 1, Levoča


Štatutári Reedukačné centrum, Námestie Štefana Kluberta 1, Levoča


Spoločníci Reedukačné centrum, Námestie Štefana Kluberta 1, Levoča


Predmety podnikania Reedukačné centrum, Námestie Štefana Kluberta 1, Levoča


Kataster Reedukačné centrum, Námestie Štefana Kluberta 1, Levoča


Skrátené výkazy Reedukačné centrum, Námestie Štefana Kluberta 1, Levoča