Moja zóna
Liečebno-výchovné sanatórium, Ľubochnianska dolina 610/6, Ľubochňa
Ľubochnianska dolina 6, Ľubochňa
00163414
2021489932
Nemá
25-49 zamestnancov
01.09.1967
Základné školstvo
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Liečebno-výchovné sanatórium, Ľubochnianska dolina 610/6, Ľubochňa


Štatutári Liečebno-výchovné sanatórium, Ľubochnianska dolina 610/6, Ľubochňa


Spoločníci Liečebno-výchovné sanatórium, Ľubochnianska dolina 610/6, Ľubochňa


Predmety podnikania Liečebno-výchovné sanatórium, Ľubochnianska dolina 610/6, Ľubochňa


Kataster Liečebno-výchovné sanatórium, Ľubochnianska dolina 610/6, Ľubochňa


Skrátené výkazy Liečebno-výchovné sanatórium, Ľubochnianska dolina 610/6, Ľubochňa