Prehľad o organizácii
Školský internát
Námestie A.Hlinku, Ružomberok
00163767
2021475863
Nemá
nezistený
01.09.1973
31.08.2019
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
115 tis. €
-86,6 %
2019/2018

Koneční uživatelia výhod Školský internát


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Školský internát


Zriaďovateľ Školský internát


Predmet činnosti Školský internát


Kataster Školský internát


Skrátené výkazy Školský internát