Prehľad o organizácii
Školský internát, Ul. J. Švermu 1736/14, Zvolen
Ul. J. Švermu 14, Zvolen
00163791
2021624935
Nemá
25-49 zamestnancov
01.01.1957
Ubytov.vo VŠ internátoch
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
7,43 tis. €
1,97 mil. €
-33,5 %
2022/2021

Koneční uživatelia výhod Školský internát, Ul. J. Švermu 1736/14, Zvolen


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Školský internát, Ul. J. Švermu 1736/14, Zvolen


Zriaďovateľ Školský internát, Ul. J. Švermu 1736/14, Zvolen


Predmet činnosti Školský internát, Ul. J. Švermu 1736/14, Zvolen


Kataster Školský internát, Ul. J. Švermu 1736/14, Zvolen


Skrátené výkazy Školský internát, Ul. J. Švermu 1736/14, Zvolen