Prehľad o organizácii
Školský internát, Ul. J. Švermu 1736/14, Zvolen
Ul. J. Švermu 14, Zvolen
00163791
2021624935
Nemá
25-49 zamestnancov
01.01.1957
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
7,43 tis. €
1,97 mil. €

Konečný užívateľ výhod Školský internát, Ul. J. Švermu 1736/14, Zvolen


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL

Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Školský internát, Ul. J. Švermu 1736/14, Zvolen


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL

Zriaďovateľ Školský internát, Ul. J. Švermu 1736/14, Zvolen


Osoba
Adresa
Dátum vzniku funkcie
Dátum zániku funkcie
Podiel v spoločnosti
Banskobystrický samosprávny krajNám. SNP 23, 974 01 Banská Bystrica27.08.2019

Predmet činnosti Školský internát, Ul. J. Švermu 1736/14, Zvolen


Názov
Vznik
Zánik
Ubytovanie vo vysokoškolských internátoch01.01.1957

Kataster Školský internát, Ul. J. Švermu 1736/14, Zvolen


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL-K

Skrátené výkazy Školský internát, Ul. J. Švermu 1736/14, Zvolen


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL