Moja zóna
Školský internát, Ul. J. Švermu 1736/14, Zvolen
Ul. J. Švermu 14, Zvolen
00163791
2021624935
Nemá
25-49 zamestnancov
01.01.1957
Ubytov.vo VŠ internátoch
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
5,51 tis. €
122,4 %
2020/2019
1,41 mil. €
139,9 %
2021/2020

Koneční uživatelia výhod Školský internát, Ul. J. Švermu 1736/14, Zvolen


Štatutári Školský internát, Ul. J. Švermu 1736/14, Zvolen


Spoločníci Školský internát, Ul. J. Švermu 1736/14, Zvolen


Predmety podnikania Školský internát, Ul. J. Švermu 1736/14, Zvolen


Kataster Školský internát, Ul. J. Švermu 1736/14, Zvolen


Skrátené výkazy Školský internát, Ul. J. Švermu 1736/14, Zvolen