Prehľad o organizácii
Technické služby, príspevková organizácia mesta
Bojnice, Rybníčky 172/6, 97201, Slovenská republika
00163988
2020469880
SK2020469880
20-24 zamestnancov
02.05.1977
Zber nie nebezp.odpadu
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
13,6 tis. €
347,3 %
2021/2020
616 tis. €
-96 %
2022/2021

Koneční uživatelia výhod Technické služby, príspevková organizácia mesta


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Technické služby, príspevková organizácia mesta


Riaditeľ Technické služby, príspevková organizácia mesta


Zriaďovateľ Technické služby, príspevková organizácia mesta


Predmet činnosti Technické služby, príspevková organizácia mesta


Kataster Technické služby, príspevková organizácia mesta


Skrátené výkazy Technické služby, príspevková organizácia mesta