Moja zóna
AGROVEX Novoť, družstvo
029 55 Novoť
00164003
2020426463
SK2020426463
25-49 zamestnancov
19.06.1977
Chov dojníc
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
-0,09
-0,11
3,19
14,7 %
-170 tis. €
-20,2 %
2021/2020
906 tis. €
0,2 %
2021/2020
-0,09
-30,7 %
2021/2020
36,7 tis. €
73,5 %
2020/2019
N/A

Zisk AGROVEX Novoť, družstvo


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
50 tis. €
0 €
-50 tis. €
-100 tis. €
-150 tis. €
-200 tis. €
transparex.sk

Tržby AGROVEX Novoť, družstvo


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
1 mil. €
900 tis. €
800 tis. €
700 tis. €
600 tis. €
transparex.sk

1,48
0,85
0,04
5,07

Zisk pred zdanením AGROVEX Novoť, družstvo


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
50 tis. €
0 €
-50 tis. €
-100 tis. €
-150 tis. €
-200 tis. €
transparex.sk

EBITDA AGROVEX Novoť, družstvo


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
300 tis. €
200 tis. €
100 tis. €
0 €
-100 tis. €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod AGROVEX Novoť, družstvo


Štatutári AGROVEX Novoť, družstvo


Spoločníci AGROVEX Novoť, družstvo


Predmety podnikania AGROVEX Novoť, družstvo


Kataster AGROVEX Novoť, družstvo


Skrátené výkazy AGROVEX Novoť, družstvo