Prehľad o organizácii
AGROVEX Novoť, družstvo
029 55 Novoť
00164003
2020426463
SK2020426463
25-49 zamestnancov
19.06.1977
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
B
Spoľahlivý daňový subjekt
viac než 10 ale menej než 25 bodov
Obchodný register Okresný súd Žilina, oddiel: Dr, vložka č. 169/L
-66,2 tis. €
61 %
2022/2021
1,13 mil. €
25,1 %
2022/2021
-0,04
59,5 %
2022/2021
36,7 tis. €
73,5 %
2020/2019
N/A

Zisk AGROVEX Novoť, družstvo


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
50 tis. €
0 €
-50 tis. €
-100 tis. €
-150 tis. €
-200 tis. €
transparex.sk

Tržby AGROVEX Novoť, družstvo


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
1,2 mil. €
1,1 mil. €
1 mil. €
900 tis. €
800 tis. €
700 tis. €
transparex.sk
1,42
0,85
0,03
4,98

Zisk pred zdanením AGROVEX Novoť, družstvo


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
50 tis. €
0 €
-50 tis. €
-100 tis. €
-150 tis. €
-200 tis. €
transparex.sk

EBITDA AGROVEX Novoť, družstvo


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
300 tis. €
200 tis. €
100 tis. €
0 €
-100 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod AGROVEX Novoť, družstvo


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie AGROVEX Novoť, družstvo


Predstavenstvo AGROVEX Novoť, družstvo


Člen dozorného orgánu AGROVEX Novoť, družstvo


Predmet činnosti AGROVEX Novoť, družstvo


Kataster AGROVEX Novoť, družstvo


Skrátené výkazy AGROVEX Novoť, družstvo