Moja zóna
Školský internát, Medická 2, Košice
Medická 2, Košice - mestská časť Západ
00164101
2020951867
Nemá
50-99 zamestnancov
01.09.1958
Ubytov.vo VŠ internátoch
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
2,67 mil. €
82,2 %
2021/2020

Koneční uživatelia výhod Školský internát, Medická 2, Košice


Štatutári Školský internát, Medická 2, Košice


Spoločníci Školský internát, Medická 2, Košice


Predmety podnikania Školský internát, Medická 2, Košice


Kataster Školský internát, Medická 2, Košice


Skrátené výkazy Školský internát, Medická 2, Košice