Prehľad o organizácii
Školský internát, Medická 2, Košice
Medická 2, Košice - mestská časť Západ
00164101
2020951867
Nemá
50-99 zamestnancov
01.09.1958
Ubytov.vo VŠ internátoch
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
3,69 mil. €
-2,4 %
2022/2021

Koneční uživatelia výhod Školský internát, Medická 2, Košice


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Školský internát, Medická 2, Košice


Zriaďovateľ Školský internát, Medická 2, Košice


Predmet činnosti Školský internát, Medická 2, Košice


Kataster Školský internát, Medická 2, Košice


Skrátené výkazy Školský internát, Medická 2, Košice