Prehľad o organizácii
Školský internát, Medická 2, Košice
Medická 2, Košice - mestská časť Západ
00164101
2020951867
SK2020951867
50-99 zamestnancov
01.09.1958
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
3,69 mil. €

Konečný užívateľ výhod Školský internát, Medická 2, Košice


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL

Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Školský internát, Medická 2, Košice


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL

Zriaďovateľ Školský internát, Medická 2, Košice


Osoba
Adresa
Dátum vzniku funkcie
Dátum zániku funkcie
Podiel v spoločnosti
Košický samosprávny krajNámestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice - mestská časť Staré Mesto10.08.2022

Predmet činnosti Školský internát, Medická 2, Košice


Názov
Vznik
Zánik
Ubytovanie vo vysokoškolských internátoch01.09.1958

Kataster Školský internát, Medická 2, Košice


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL-K

Skrátené výkazy Školský internát, Medická 2, Košice


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL