Prehľad o organizácii
Školský internát Antona Garbana, Werferova 10, Košice
Werferova 10, Košice - mestská časť Juh
00164119
2021189786
SK2021189786
50-99 zamestnancov
01.09.1966
Ubytov.vo VŠ internátoch
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
18,5 tis. €
-73,6 %
2020/2019
827 tis. €
39,8 %
2022/2021

Koneční uživatelia výhod Školský internát Antona Garbana, Werferova 10, Košice


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Školský internát Antona Garbana, Werferova 10, Košice


Zriaďovateľ Školský internát Antona Garbana, Werferova 10, Košice


Predmet činnosti Školský internát Antona Garbana, Werferova 10, Košice


Kataster Školský internát Antona Garbana, Werferova 10, Košice


Skrátené výkazy Školský internát Antona Garbana, Werferova 10, Košice