Prehľad o organizácii
Školský internát Antona Garbana, Werferova 10, Košice
Werferova 10, Košice - mestská časť Juh
00164119
2021189786
SK2021189786
25-49 zamestnancov
01.09.1966
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
18,5 tis. €
-73,6 %
2020/2019
827 tis. €
39,8 %
2022/2021

Konečný užívateľ výhod Školský internát Antona Garbana, Werferova 10, Košice


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL

Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Školský internát Antona Garbana, Werferova 10, Košice


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL

Zriaďovateľ Školský internát Antona Garbana, Werferova 10, Košice


Osoba
Adresa
Dátum vzniku funkcie
Dátum zániku funkcie
Podiel v spoločnosti
Košický samosprávny krajNámestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice - mestská časť Staré Mesto10.08.2022

Predmet činnosti Školský internát Antona Garbana, Werferova 10, Košice


Názov
Vznik
Zánik
Ubytovanie vo vysokoškolských internátoch01.09.1966

Kataster Školský internát Antona Garbana, Werferova 10, Košice


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL-K

Skrátené výkazy Školský internát Antona Garbana, Werferova 10, Košice


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL