Moja zóna
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Karpatská 8, Košice
Karpatská 8, Košice - mestská časť Staré Mesto
00164330
2020762513
Nemá
20-24 zamestnancov
01.01.1959
Pomocné vzdelávacie čin.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
253 tis. €
-63,4 %
2021/2020

Koneční uživatelia výhod Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Karpatská 8, Košice


Štatutári Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Karpatská 8, Košice


Spoločníci Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Karpatská 8, Košice


Predmety podnikania Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Karpatská 8, Košice


Kataster Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Karpatská 8, Košice


Skrátené výkazy Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Karpatská 8, Košice