Prehľad o organizácii
Centrum poradenstva a prevencie, Karpatská 8, Košice
Karpatská 8, Košice - mestská časť Staré Mesto
00164330
2020762513
Nemá
25-49 zamestnancov
01.01.1959
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
405 tis. €
113,5 %
2022/2021

Konečný užívateľ výhod Centrum poradenstva a prevencie, Karpatská 8, Košice


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL

Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Centrum poradenstva a prevencie, Karpatská 8, Košice


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL

Riaditeľ Centrum poradenstva a prevencie, Karpatská 8, Košice


Osoba
Adresa
Dátum vzniku funkcie
Dátum zániku funkcie
PhDr. Mária Horváthová Lipová 5, Košice - mestská časť Juh29.03.2021


Konanie menom spoločnosti [01.01.1959]

Riaditeľ koná navonok za ŠaŠZ v plnom rozsahu.

Zriaďovateľ Centrum poradenstva a prevencie, Karpatská 8, Košice


Osoba
Adresa
Dátum vzniku funkcie
Dátum zániku funkcie
Podiel v spoločnosti
Regionálny úrad školskej správy v KošiciachZádielska 1, 040 78 Košice - mestská časť Staré Mesto06.04.2022

Predmet činnosti Centrum poradenstva a prevencie, Karpatská 8, Košice


Názov
Vznik
Zánik
Pomocné vzdelávacie činnosti01.01.1959

Kataster Centrum poradenstva a prevencie, Karpatská 8, Košice


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL-K

Skrátené výkazy Centrum poradenstva a prevencie, Karpatská 8, Košice


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL