Prehľad o organizácii
Centrum poradenstva a prevencie, Karpatská 8, Košice
Karpatská 8, Košice - mestská časť Staré Mesto
00164330
2020762513
Nemá
25-49 zamestnancov
01.01.1959
Pomocné vzdelávacie čin.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
405 tis. €
113,5 %
2022/2021

Koneční uživatelia výhod Centrum poradenstva a prevencie, Karpatská 8, Košice


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Centrum poradenstva a prevencie, Karpatská 8, Košice


Riaditeľ Centrum poradenstva a prevencie, Karpatská 8, Košice


Zriaďovateľ Centrum poradenstva a prevencie, Karpatská 8, Košice


Predmet činnosti Centrum poradenstva a prevencie, Karpatská 8, Košice


Kataster Centrum poradenstva a prevencie, Karpatská 8, Košice


Skrátené výkazy Centrum poradenstva a prevencie, Karpatská 8, Košice