Prehľad o organizácii
Národný inštitút vzdelávania a mládeže
Bratislava - mestská časť Petržalka, Ševčenkova 1128/11, 85005, Slovenská republika
00164348
2020798714
Nemá
250-499 zamestnancov
01.01.1986
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
35,8 mil. €

Konečný užívateľ výhod Národný inštitút vzdelávania a mládeže


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Národný inštitút vzdelávania a mládeže


Riaditeľ Národný inštitút vzdelávania a mládeže


Zriaďovateľ Národný inštitút vzdelávania a mládeže


Predmet činnosti Národný inštitút vzdelávania a mládeže


Kataster Národný inštitút vzdelávania a mládeže


Skrátené výkazy Národný inštitút vzdelávania a mládeže