Moja zóna
Metodicko-pedagogické centrum
Bratislava - mestská časť Petržalka, Ševčenkova 1128/11, 85005, Slovenská republika
00164348
2020798714
SK2020798714
200-249 zamestnancov
01.01.1986
Ost.vzdelávanie i.n.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
34,3 mil. €
-86,6 %
2021/2020

Koneční uživatelia výhod Metodicko-pedagogické centrum


Štatutári Metodicko-pedagogické centrum


Spoločníci Metodicko-pedagogické centrum


Predmety podnikania Metodicko-pedagogické centrum


Kataster Metodicko-pedagogické centrum


Skrátené výkazy Metodicko-pedagogické centrum