Prehľad o organizácii
Národný inštitút vzdelávania a mládeže
Bratislava - mestská časť Petržalka, Ševčenkova 1128/11, 85005, Slovenská republika
00164348
2020798714
SK2020798714
250-499 zamestnancov
01.01.1986
Ost.vzdelávanie i.n.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
35,8 mil. €
-61,9 %
2022/2021

Koneční uživatelia výhod Národný inštitút vzdelávania a mládeže


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Národný inštitút vzdelávania a mládeže


Riaditeľ Národný inštitút vzdelávania a mládeže


Zriaďovateľ Národný inštitút vzdelávania a mládeže


Predmet činnosti Národný inštitút vzdelávania a mládeže


Kataster Národný inštitút vzdelávania a mládeže


Skrátené výkazy Národný inštitút vzdelávania a mládeže