Moja zóna
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Stromová 2665/1, 81330, Slovenská republika
00164381
2020798725
Nemá
500-999 zamestnancov
01.05.1988
Všeobecná verejná správa
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
11,5 tis. €
277 mil. €
-73,9 %
2021/2020

Koneční uživatelia výhod Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky


Štatutári Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky


Spoločníci Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky


Predmety podnikania Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky


Kataster Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky


Skrátené výkazy Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky