Moja zóna
Ústredie ľudovej umeleckej výroby
Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Obchodná 535/64
00164429
2020798736
SK2020798736
50-99 zamestnancov
29.04.1958
Ost.vzdelávanie i.n.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
13,7 tis. €
-51 %
2021/2020
39,4 mil. €
-95,9 %
2021/2020

Koneční uživatelia výhod Ústredie ľudovej umeleckej výroby


Štatutári Ústredie ľudovej umeleckej výroby


Spoločníci Ústredie ľudovej umeleckej výroby


Predmety podnikania Ústredie ľudovej umeleckej výroby


Kataster Ústredie ľudovej umeleckej výroby


Skrátené výkazy Ústredie ľudovej umeleckej výroby