Prehľad o organizácii
Ústredie ľudovej umeleckej výroby
Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Obchodná 535/64, 81611, Slovenská republika
00164429
2020798736
SK2020798736
50-99 zamestnancov
29.04.1958
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
13,7 tis. €
-51 %
2021/2020
39,7 mil. €
-39,1 %
2022/2021

Konečný užívateľ výhod Ústredie ľudovej umeleckej výroby


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Ústredie ľudovej umeleckej výroby


Riaditeľ Ústredie ľudovej umeleckej výroby


Zriaďovateľ Ústredie ľudovej umeleckej výroby


Predmet činnosti Ústredie ľudovej umeleckej výroby


Kataster Ústredie ľudovej umeleckej výroby


Skrátené výkazy Ústredie ľudovej umeleckej výroby