Prehľad o organizácii
Národné osvetové centrum
Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Námestie SNP 471/12, 81234, Slovenská republika
00164615
2020829888
SK2020829888
50-99 zamestnancov
25.03.1991
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
10,9 tis. €
80,7 mil. €

Konečný užívateľ výhod Národné osvetové centrum


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Národné osvetové centrum


Riaditeľ Národné osvetové centrum


Zriaďovateľ Národné osvetové centrum


Predmet činnosti Národné osvetové centrum


Kataster Národné osvetové centrum


Skrátené výkazy Národné osvetové centrum