Moja zóna
Národné osvetové centrum
Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Námestie SNP 471/12, 81234, Slovenská republika
00164615
2020829888
SK2020829888
50-99 zamestnancov
25.03.1991
Prevádzka kultúr.zariad.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
10,9 tis. €
72,5 mil. €
-97,1 %
2021/2020

Koneční uživatelia výhod Národné osvetové centrum


Štatutári Národné osvetové centrum


Spoločníci Národné osvetové centrum


Predmety podnikania Národné osvetové centrum


Kataster Národné osvetové centrum


Skrátené výkazy Národné osvetové centrum