Moja zóna
Univerzitná knižnica v Bratislave
Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Michalská 263/1
00164631
2020829910
SK2020829910
150-199 zamestnancov
10.10.1919
Čin.knižníc a archívov
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
44,5 mil. €
-98,5 %
2021/2020

Koneční uživatelia výhod Univerzitná knižnica v Bratislave


Štatutári Univerzitná knižnica v Bratislave


Spoločníci Univerzitná knižnica v Bratislave


Predmety podnikania Univerzitná knižnica v Bratislave


Kataster Univerzitná knižnica v Bratislave


Skrátené výkazy Univerzitná knižnica v Bratislave