Prehľad o organizácii
Univerzitná knižnica v Bratislave
Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Michalská 263/1
00164631
2020829910
SK2020829910
150-199 zamestnancov
10.10.1919
Čin.knižníc a archívov
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
44,7 mil. €
104,7 %
2022/2021

Koneční uživatelia výhod Univerzitná knižnica v Bratislave


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Univerzitná knižnica v Bratislave


Generálny riaditeľ Univerzitná knižnica v Bratislave


Zriaďovateľ Univerzitná knižnica v Bratislave


Predmet činnosti Univerzitná knižnica v Bratislave


Kataster Univerzitná knižnica v Bratislave


Skrátené výkazy Univerzitná knižnica v Bratislave