Prehľad o organizácii
Štátna vedecká knižnica v Košiciach
Košice - mestská časť Staré Mesto, Hlavná 8/10, 04230, Slovenská republika
00164674
2020762524
SK2020762524
50-99 zamestnancov
20.02.1947
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
38,1 mil. €
-96,7 %
2022/2021

Konečný užívateľ výhod Štátna vedecká knižnica v Košiciach


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Štátna vedecká knižnica v Košiciach


Riaditeľ Štátna vedecká knižnica v Košiciach


Zriaďovateľ Štátna vedecká knižnica v Košiciach


Predmet činnosti Štátna vedecká knižnica v Košiciach


Kataster Štátna vedecká knižnica v Košiciach


Skrátené výkazy Štátna vedecká knižnica v Košiciach