Moja zóna
Štátna vedecká knižnica v Košiciach
Košice - mestská časť Staré Mesto, Hlavná 8/10, 04230, Slovenská republika
00164674
2020762524
SK2020762524
50-99 zamestnancov
20.02.1947
Čin.knižníc a archívov
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
38,1 mil. €
-92,6 %
2021/2020

Koneční uživatelia výhod Štátna vedecká knižnica v Košiciach


Štatutári Štátna vedecká knižnica v Košiciach


Spoločníci Štátna vedecká knižnica v Košiciach


Predmety podnikania Štátna vedecká knižnica v Košiciach


Kataster Štátna vedecká knižnica v Košiciach


Skrátené výkazy Štátna vedecká knižnica v Košiciach