Prehľad o organizácii
Slovenská filharmónia
Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Medená 100/3, 81601, Slovenská republika
00164704
2020829932
SK2020829932
250-499 zamestnancov
01.11.1975
Scénické umenie
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
75,9 tis. €
-58,4 %
2021/2020
51,2 mil. €
437,6 %
2022/2021

Koneční uživatelia výhod Slovenská filharmónia


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Slovenská filharmónia


Generálny riaditeľ Slovenská filharmónia


Zriaďovateľ Slovenská filharmónia


Predmet činnosti Slovenská filharmónia


Kataster Slovenská filharmónia


Skrátené výkazy Slovenská filharmónia