Prehľad o organizácii
Slovenská národná galéria
Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Riečna 199/1
00164712
2020829943
SK2020829943
200-249 zamestnancov
29.07.1948
Činnosti múzeí
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
9,21 tis. €
52,6 mil. €
-78 %
2022/2021

Koneční uživatelia výhod Slovenská národná galéria


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Slovenská národná galéria


Generálny riaditeľ Slovenská národná galéria


Zriaďovateľ Slovenská národná galéria


Predmet činnosti Slovenská národná galéria


Kataster Slovenská národná galéria


Skrátené výkazy Slovenská národná galéria