Moja zóna
Slovenská národná galéria
Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Riečna 199/1
00164712
2020829943
SK2020829943
200-249 zamestnancov
29.07.1948
Činnosti múzeí
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Áno
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
9,21 tis. €
52,7 mil. €
-89,2 %
2021/2020

Koneční uživatelia výhod Slovenská národná galéria


Štatutári Slovenská národná galéria


Spoločníci Slovenská národná galéria


Predmety podnikania Slovenská národná galéria


Kataster Slovenská národná galéria


Skrátené výkazy Slovenská národná galéria